รายงานสรุป

คู้มือสำหรับป้อนผลงาน คู้มือสำหรับผู้ประสานงานระดับจังหวัด คู้มือสำหรับผู้ประสานงานระดับภาค

การลงทะเบียน การส่งผลงาน การตัดสิน และการส่งผลการประกวดระดับ อศจ. สู่ระดับภาค


ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในปีการศึกษา 2559 (2559-2560) ในปีนี้ เจ้าของผลงานจะต้องลงทะเบียนและส่งผลงานทางระบบออนไลน์เท่านั้น ส่วนในระดับ อศจ. หรือ ระดับภาค ใดที่ดำเนินการประกวดไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงระบบ จะต้องให้เจ้าของผลงาน ทุกชิ้นเข้าระบบ และทำข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยตนเอง เพื่อสิทธิ์ ในการจัดงบประมาณ และสิทธิ์ เจ้าของผลงานที่จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้ทำผลงานทางวิชาการ อีกทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจในผลงานของท่าน จะสามารถติดต่อเจ้าของผลงานได้โดยตรง ในช่องรายการ INTEREST MATCHING เสมือนการประกาศขายของใน Web Kaidee ทั้งข้อมูลของท่านสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณอีกด้วย ส่วนผู้ที่เป็น ADMIN ระดับ อศจ. ท่านต้อง LOGIN เข้าระบบเพื่อดำเนินการ กำหนดแผนการประประกวด ระดับจังหวัด (อศจ.) ได้แก่วันที่ การประกวดหว่างวันที่อะไร สร้างผู้ใช้ หรือ USER ที่เป็นประธานประเภทแต่ละประเภท ของสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ USER ดังกล่าวเป็นผู้ที่ ลงผลของการประกวด โดยใส่ หมายเลข ลำดับ 1..2..3..4...5 ... จนลำดับสุดท้ายเพื่อ ระบบ จะได้ ส่งผลลำดับเรียงจากลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่จังหวดได้รับโควต้า ส่งเข้าประกวดระดับภาค เช่น จังหวัดได้โควต้า ประเภทละ 3 ชิ้น ระบบจะให้ท่านเลือกกำหนดและกดยืนยัน ระบบจะส่งสิ่งประดิษฐ์นั้นเข้าปรากฎ ในข้อมูลระดับภาคต่อไป และในระดับชาติก็เช่นเดียวกันนี้ขั้นตอนการลงทะเบียน

ประกาศ สำหรับเจ้าของผลงานที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยัง Activate

19 พ.ย. 2559

ประกาศ เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้ Activate เพื่อเข้าใช้งาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ขอให้ท่านแจ้งยืนยันเพื่อขอใช้งานไปยัง info@bibuasoftware.com ภายในวันที่ 25 พ.ย. 59 นี้ ไม่เช่นนั้น ระบบจะลบรายชื่อทั้งหมดที่ลงทะเบียนมาแล้วและไม่มีการเข้า Activate ภายในวันที่ 26 พ.ย. 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Admin Thaiinvention...

MORE DETAILS

ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ประสานงาน อศจ.

15 พ.ย. 2559

อศจ. สามารถเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนและลงทะเบียน ได้ที่
http://thaiinvention.net/province/

ระบบลงทะเบียนให้ อศจ. ละอีเมล์เท่านั้น โดยถือว่าอีเมล์นั้น เป็น Admin ในระดับ อศจ. และสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้เอง หลังจาก login เข้าระบบแล้ว ในกรณีที่ท่านพบว่า อศจ ของท่านมีการลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ขอรหัสผ่านดังนี้
1. ไปที่ http://thaiinvention.net/invention/
2. เลือกเมนู ลืมรหัส และป้อนอีเมล์ที่ได้ให้ไว้กับส่วนกลาง ระบบจะส่งรหัสกลับไปให้ด้วย...

MORE DETAILS

รายชื่อ อศจ

15 พ.ย. 2559

รายชื่อ อศจ. ทางส่วนกลางได้ลงทะเบียนไว้ให้เฉพาะ อศจ. ที่ให้ข้อมูลครบ อศจ. ละ 1 รายชื่อ ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่า อศจ. ของท่านได้ลงทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือขอรหัส รวมทั้งลงทะเบียนได้ โดยดูจากคำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน อศจ.
...

MORE DETAILS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมครูที่ปรึกษา ภาคเหนือสถานที่เทคนิคลำพูน

1 ธ.ค. 2559

...

MORE DETAILS

ข่าวการลงทะเบียน

9 พ.ย. 2559

ขอให้ครู นักเรียน นักศึกษาที่ทำสิ่งประดิษฐ์ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในปีนี้การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จะรับเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานในระบบออนไลน์เท่านั้น
มีปัญหาการใช้ในระยะนี้ ส่งอีเมล์มาที่ praphask@gmail.com
...

MORE DETAILS

ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

18 ต.ค. 2559

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นแนวทางและการเตรียมความพร้อมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) และระดับภาค ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา...

MORE DETAILS

บทความ

''Nev House'' บ้านพลาสติกรีไซเคิล ยั่งยืนสู้แรงลม

18 ต.ค. 2559

โดยหลังจากที่ Mr. Nev Hyman ได้ใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตของเขาไปการออกสำรวจทั่วท้องมหาสมุทรมาอย่างมากมาย จนในที่สุดได้ค้นพบว่าขยะพลาสติก คือ ตัวการหลักในการบ่อนทำลายและสร้างผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ใช้ประโยชน์จากพลาสติกเหล่านี้ สร้างบ้าน "Nev House" ขึ้นมา อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมแล้ว บ้านหลังนี้ยังขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดจากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านบนดาดฟ้า รวมทั้งยังสามารถรองรับการใช้แหล่งพลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพไปพร้อม...

MORE DETAILS

''Tidal House'' บ้านลอยน้ำปกป้องสิ่งแวดล้อมพลังแสงอาทิตย์

18 ต.ค. 2559

"Tidal House" บ้านลอยน้ำปกป้องสิ่งแวดล้อมพลังแสงอาทิตย์
บ้านแห่งอนาคตถือเป็นคำตอบที่เหมาะสมอย่างที่สุด ในโจทย์ซึ่งจะต้องต่อสู้กับปัญหาความวุ่นวายว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลก โดยขณะนี้บริษัท Terry & Terry ผู้รับออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมได้เกิดแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ "Tidal House"

โดย Energy Saving วันที่ 24 มิถุนายน 2559...

MORE DETAILS