รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
3432 page(s) 41179 record(s)
view detail

ชุดอุปกรณ์เขียนแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

coco nature powder

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

แชมพูสมุนไพรใบหมี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยนวดผู้ป่วย Easy

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เสาไฟฟ้าสารพัดประโยชน์แจ้งเตือนภัยฝุ่นละอองและอุบัติเหตุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ครองแครงชาร์โคล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ขนมปังกรอบหน้าชะอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ที่วางอ่านหนังสือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดวัสดุแบบสไลด์ด้วยมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

กาชาปองไข่เจียว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เรือพลังงานไฟฟ้า (Smart Boat)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
3432 page(s) 41179 record(s)