รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
39 page(s) 467 record(s)
view detail

เซลล์สุริยะเทียม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้า 2 ระบบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

รถมอเตอร์ไซด์วีบากไฟฟ้าปรับเกียร์ได้ 3 ระดับระบบพลังงานหมุนเวียนชาร์จไฟในตัวเอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือพลังงานหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนร่วมกับระบบสะสมน้ำเย็นเหลือทิ้ง (version 2)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าจากการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชุดเตาเผาชีวมวลผลิตไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการผลิตและจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ Direct Drive

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
39 page(s) 467 record(s)