รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
16 page(s) 183 record(s)
view detail

chicken control system (ชุดควบคุมฟาร์มไก่สุขภาพดี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมอุณหภูมิความชื้น โรงเรือนเพาะเห็ด ผ่านสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

สามล้อโฟล์คลีฟพลังงานหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

KIC สามล้อไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

สมาร์ทฟาร์มใน สวนออแกนิค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมการให้น้ำและการให้ปุ๋ยการเพาะกล้าข้าวสำหรับรถดำนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

รถ 3 ล้อไฟฟ้า (รุ่นที่ 3)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

Smart Farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์รดน้ำอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

รถบรรทุกขนาดเล็ก (Mini Truck)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

โดรนพ่นยาและโรยปุ๋ยด้วยระบบ GNSS

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเด็ดเมล็ดถั่วลิสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
16 page(s) 183 record(s)