รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
30 page(s) 354 record(s)
view detail

โคมไฟจากแกนไวนิล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ภูษาวิจิตรนิรมิตองค์นาคา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ประติมากรรมจากตะไคร้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ภาพประดับจากรกมะพร้าว /Decoration from coconut fiber

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะกลางยางรถ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชุดรับแขกจากแกนไวนิล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ถักทอรัก ราชินีในผืนผ้าจากขุนเขา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ศิลปะผ้าพื้นเมือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ลีลามัจฉาวารี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้ประดิษฐ์เลิศวิจิตรงานไทย จากผ้าซับในลงเจลาติน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

ชุดรับแขกอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าหัตถาประทุม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
30 page(s) 354 record(s)