รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
view detail

ไม้เท้าช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสายตา V2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยบริหารกล้ามเนื้อขา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์นวดเท้าเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานหรือฟื้นฟูกล้ามเนื้อจากอัมพฤกษ์ที่ขา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

ลู่เดิน-วิ่งฟื้นฟูสุขภาพเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกเตรียมการผ่าตัดด้านศัลยกรรมข้อและกระดูก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์วัดระดับเกรดของกล้ามเนื้อแบบบอกระดับได้(ผู้ป่วยนิ้วมือ)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องไล่น้ำที่นั่งชักโครก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยใส่ถุงเท้าให้กับผู้สูงวัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ประคองนั่ง-เดินสำหรับผู้ป่วยกายภาพบำบัดหรือผู้สูงอายุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเดินและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยส่วนขา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์วัดไข้อัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS