รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
view detail

ชาน้ำดอกไม้ 3 สหาย เพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

ครัวลอยแก้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

โปรตีนสมุนไพรสูง High Herb

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ข้าวสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

หมูยอข้าวไรซ์เบอรี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

เมี่ยงคำข้าวอีสาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

ไอศกรีมโบราณจากใบข้าวหอมมะลิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผักผงหอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

น้ำเมียงคำสำเร็จรูปเสริมอินนูลินจากแก่นตะวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

ชาชะครามใบเตย (Chakhram Pandanus Leaves tea)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

กาแฟดาวอินคาผสมดอกคำฝอย(Safflower & dowinca coffee)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ลูกชิ้นปลาสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS