รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
view detail

เครื่องมือทดสอบหม้อน้ำและฝาหม้อน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

โครงการสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและส่งเสริมรายได้ในการประกอบอาชีพ ''ขนมกะหรี่ปั๊บ'' กรณีศึกษา: คุณวราวัลย์ เพ็งสร้อย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรับซื้อกระป๋องลดมลภาวะ (Buy Canned Air Reduce Pollution

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

หม้อก๋วยเตี๊ยวประหยัดพลังงาน Pot Noodle Save Energy

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS