รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
39 page(s) 467 record(s)
view detail

คีย์บอร์ดพลังงานแสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทูอินวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

วาล์วกันลืม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผสมปุ๋ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

Touch Cool

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เตาปิ้งย่างผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

พัดลมเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

ถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำไหล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

เตาหุงต้มแบบควบคุมความร้อนด้วยอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
39 page(s) 467 record(s)