รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
16 page(s) 183 record(s)
view detail

ฟาร์มอัฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยพ่นของเหลวทางการเกษตรควบคุมด้วยมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

รถสามล้อขนส่ง ประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการปลูกพืชอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เลี้ยงไก่ในแอปมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

รถ EMUT ไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

รถสามล้อไฟฟ้าแบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

รถไฟฟ้าสามล้อB-Tech

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเพาะเห็ดในครัวเรือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

ระบบรดน้ำในแปลงผักทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ระบบฟาร์มอัจฉริยะ ไฮโดรโปนิกส์ ด้วยบอร์ดอาดรูโน (Hidro Plant by Arduino)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

Smart Farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
16 page(s) 183 record(s)