รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
30 page(s) 354 record(s)
view detail

สุพรรณหงส์กระทงสาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เรียงร้อย รักษ์ไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

ภาพนกยูงผลิตจากรังไหม และตกแต่งด้วยวัสดุสังเคราะห์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เทียนงามศิลป์ DTEC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เส้นสายลายศิลป์ บุปผชาติใบตาล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟคนพันธุ์ใหม่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

พวงกุญแจดินปั้นแฮนด์เมด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ชุดขันหมากสี่แคว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

เย็บปักถักร้อยไทยจากใยกล้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

บายศรีบูชาพญานาคา งามตาด้วยหัตถศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

กระถางพาราหญ้าคาแฟนซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์อนุรักษ์ไทยงานปั้นจากขี้เลื่อย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
30 page(s) 354 record(s)