รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
1694 page(s) 20321 record(s)
view detail

เครื่องเตือนภัยน้ำหลาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ชา 2 สหาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

สารสกัดสมุนไพรไล่หนู

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาเกม The Tower

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

พณิชยการเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ฉากป้องกันมีดคัตเตอร์บาดมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดักยุงอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

ระบบติดตามผู้เรียนตามตาราง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ธูปแฟนตาซีสมุนไพรไล่ยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควั่นกิ่งตอนเวอร์ชั่น 3

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าเครื่องมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นผ่อนแรง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

Wiangsa Scrub

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
1694 page(s) 20321 record(s)