รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
112 page(s) 1344 record(s)
view detail

สวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าแบบไร้สาย V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เปลโยกสำหรับลูกน้อย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

รถพ่วงท้านรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยิงลูกปิงปองช่วยฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจสอบและเก็บธนบัตรสำหรับผู้พิการทางสายตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยขูดมันสำปะหลัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

อุปกกรณ์ช่วยเก็บเศษเล็บ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นถังน้ำดื่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นสมุนไพรอเนกประสงค์ สำหรับไล่ยุง ปรับกลิ่นอากาศ ไล่แมลงศัตรูพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์คั้นน้ำมะนาว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดคุณสมบัติดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปิด-เปิดด้วยสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
112 page(s) 1344 record(s)