รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
152 page(s) 1815 record(s)
view detail

เครื่องปอกเปลือกมะละกอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือนขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

เตาเคี่ยวน้ำตาลอเนกประสงค์ประหยัด และใช้ได้หลากหลายพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดอิฐบล็อกประสานแบบ 2 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตากกล้วยระบบน้ำหยดหมุนตามดวงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

ถุงมือตรวจสนามไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่อยและแยกโลหะออกจากขวดแก้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเจาะยึดแผ่นหลังคาเมทัลชีพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปิ้งกล้วยแปรรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

แท่นบัดกรีดูดอากาศพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเจาะดินเอนกประสงค์ V5

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ขุดมันสำปะหลังทางเลือกใหม่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
152 page(s) 1815 record(s)