รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

ชุดลูกหมุนระบายอากาศพลังงานร่วมผลิตกระแสไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สถานีชาร์ตจักยานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

หูแมวพลังงานลม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ แบบเพียวซายน์เวฟ 12 โวลท์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

ปุ่มเท้าผลิตไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมลมเอนกประสงค์พลังงานหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

อีวี ซุปเปอร์ไบค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นสตรีทฟู้ดไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแยกไฮโดรเจนพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่านไลน์พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดกรองน้ำใช้โดยพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

จังหวัดระนอง

MORE DETAILS