รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

รถตัดหญ้ารีโมทคอนโทรลพร้อมสถานีประจุไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแผงโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

สามล้อพลังงานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดย่างหมูหันพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ชุดระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั่นไฟพลังงานหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนตามแสง 360 องศา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟถนนพลังงานทดแทน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

จังหวัดจันทบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

Iot Solar Cells Smart System

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

จังหวัดระนอง

MORE DETAILS