รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
view detail

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ฝึกคลานเพื่อเด็กพิการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดค่า pH ในน้ำแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องไล่นกด้วยความถี่เสียง และไฟกระพริบระบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องนวดฝ่าเท้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์บำบัดข้อเข่าคนชรา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS