รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
46 page(s) 545 record(s)
view detail

ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

ระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบจัดการข้อมูลการสอนออนไลน์ Online teaching Information Management System

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมจัดเก็บทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมกู้ไฟล์งานจากไวรัส (Undo Hidden File)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ชุดติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

แอปพลิเคชั่นระบบควบคุมการรดน้ำผักบนอุปกรณ์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งเตือนเข้า ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ด้วยเทคโนโลยี RFID

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

เว็บแอปพลิเคชั่นเช็คชื่อ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจรรม หน้าเสาธงของวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น บนอุปกรณ์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

สื่อการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

Braille Book เปิดโลกมืดด้วย AR เทคโนโลยี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

สารบัญพฤกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
46 page(s) 545 record(s)