รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

สกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าด้วยพลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ตู้ปลั๊กไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

จังหวัดชัยนาท

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

พัดลมโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบแห้งลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

Automatic Application Online By Solar Power version 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

Mini wind Generator

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

พัดลมผลิตไฟฟ้า V2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

ชุดบริหารพลังงานไฟฟ้าระบบโซล่าร์เซลล์ออนไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

จังหวัดชัยนาท

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบปั้มน้ำใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

จังหวัดชัยนาท

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS