รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

ชุดสาธิตกังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรีพันชั่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

รถสามล้อไฟฟ้า/โซล่าเซลเคลื่อนย้ายวีลแชร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยดักเก็บขยะบนผิวน้ำในลำคลองด้วยพลังแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จังหวัดสตูล

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

บ่อปลา ผักไฮโดรโปนิกส์พลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ทุ่นลอยสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

กล่องเก็บพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

จังหวัดเชียงราย

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

ป้ายตัวอักษร LED

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

สปอร์ตไลท์เคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ตู้เย็นแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นละอองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS