รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

เตาย่าง 180 องศา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ระบบรดน้ำผักออนไลน์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

พณิชยการหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำน้ำเย็นพลังงานโซล่าเซลส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นดินปลูกพืชด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

Solar Save

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

จักรยานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ปลั๊กไฟประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นน้ำหมักชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตาหมุนปิ้งพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS