รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

ชุดโต๊ะพลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั่นไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานกล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจวัดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

สกู๊ดเตอร์พลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS