รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
112 page(s) 1342 record(s)
view detail

เครื่องเติมน้ำมันเกียร์รถยนต์ใช้ไฟฟ้า(เกียร์ธรรมดา)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยทำไม้กวาดดอกหญ้า V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ขั้วแบตเตอรี่แบบถอดประกอบง่าย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เพาเวอร์ซัพพลายอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์จับยึดฝาสูบมอเตอร์ไซค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเขย่าน้ำมันเหลือง เวอร์ชั่น๒

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผ่าจากกินเนื้อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นแบบสกรูอัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

Bellows V.Two

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เชื่อมแก๊สไอน้ำมันเบนซิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

N-vev cutting laser

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตีเชื้อเห็ดฟางและผสมเชื้อเห็ดฟาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
112 page(s) 1342 record(s)