รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
28 page(s) 332 record(s)
view detail

เครื่องล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ฟัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เบาะลูกแก้วนวดผ่อนคลายแผ่นหลัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ไฟส่องสว่างกระเป๋าปฐมพยาบาลอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ประกอบวีลแชร์ธรรมดาให้เป็นวีลแชร์ไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

รถจักรยาน 3 ล้อเพื่อสุขภาพ (รุ่นที่ 2)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเดินอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เตียงผู้ป่วยช่วยยืน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

รอกบำบัดไฮเทค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

เตียงเข็นผู้ป่วยนอนอัตโนมัติ Trolley Bed Patients Automatic

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยบริหารข้อเข่า (Knee Aid)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนา รถฝึกเดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ร่วมเครื่องดูดฝุ่นไม้ของเครื่องมือไฟฟ้าในงานไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
28 page(s) 332 record(s)