รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
112 page(s) 1342 record(s)
view detail

เครื่องตรวจสอบชุดคอยล์จุดระเบิดแบบไดเร็คคอยล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอำนวยความสะดวกในการประกอบชิ้นงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปอกเศษสายไฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

วงเวียนตัดกระเบื้อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสีข้าวแบบหยอดเหรียญ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องถอนขนไก่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เลี้ยงและคัดแยกมูลไส้เดือนทูอินวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมอุปกรณ์รีดไม้ผ่านสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

กระเช้าไฟฟ้ารางคู่อเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพพล

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสับมันสำปะหลัง KIC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
112 page(s) 1342 record(s)