รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
54 page(s) 637 record(s)
view detail

ชุดสบู่จากต้นไม้ของพ่อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

โลชั่นเมล็ดข้าวหอมมะลิผสมน้ำผึ้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

ธูปทันใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าธามไท Tam Art bag

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานสูตรตะลิงปลิง BB Clean

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ต่อสายยาง ล็อค ก๊อก อ่าง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

ยาหม่องสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟสารพัดประโยชน์ (Multifunction Lamp)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฉายภาพช่วยสอน Visualizer

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

สมุนไพรกำจัดมด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ผ้าจากสารช่วยติดสีดินถ้ำทองหลาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

สบู่สมุนไพรถ่านชาร์โคล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
54 page(s) 637 record(s)