รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
39 page(s) 467 record(s)
view detail

Bike for Health

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

ฝาครอบเตาถ่าน SPK

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์หมุนแผงโซล่าเซลล์ตามแสงอาทิตย์อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

WaterCooler

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ลดอุณหภูมิสารทำความเย็นในไดเออร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยทวิสต์สเต็ปเปอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอบข้าวตังพลังงานลมร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนระบบปิด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมการหมุนแผงโซล่าร์เซลล์ ตามการหมุนของดวงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

ชุดสาธิตระบบการรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดไฟเตารีดแบบไร้สาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
39 page(s) 467 record(s)