รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
25 page(s) 294 record(s)
view detail

เครื่องกระตุ้นการงอกเมล็ดพันธุ์ผักระบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

รถขนของส่วนตัวอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมน้ำด้วยโทรศัพท์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

รถสามล้อพลังงานเเสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

ตู้เพาะเห็ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมสภาพอากาศในฟาร์มสุกร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

รถสามล้อขนของ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

รถจักรยานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

พิมาย สมาร์ทฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

S.M.F เพาะกล้า SBTC#7

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

รถ 3 ล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
25 page(s) 294 record(s)