รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
46 page(s) 545 record(s)
view detail

สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 8.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

พณิชยการหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

ชุดสาธิตกล่องควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติด้วยอาร์ดูอิโน่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้รายวิชาหลักการจัดการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมประเมินผลกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

MORE DETAILS
view detail

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้รายวิชาธรรมภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง 3 มิติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

เกมส์ Good Student ด้วยโปรแกรม Unity

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

พณิชยการหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

Smart Pharmacy เภสัชกรอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

การผลิตสื่อสามมิติแบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

เว็บร้านเจริญปริ้นเอ็กซ์เพรส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
46 page(s) 545 record(s)