รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
30 page(s) 354 record(s)
view detail

โคมไฟจักสานก้านจาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้จิวเวอร์รี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

วิจิตรตระการงานมัดย้อมจากต้นเทียนกิ่ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

มหัศจรรย์เปลือกหอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

พรมนวดจากลูกตีนเป็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

กระถางต้นไม้ Building

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟลูกบอล (Net Ball lamp)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

โมเดลสัตว์มหัศจรรย์ (Wonder land)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ทราวดี (Tarawadee)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ขนมแม่มด (Witch Candy)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

พานพุ่มกระดุม phan phum Studs

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

พานหมั้น (Phan engagement)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
30 page(s) 354 record(s)