รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
77 page(s) 921 record(s)
view detail

อุปกรณ์ตัดการทำงานระบบไฟเลี้ยวกรณีลืมปิดสำหรับมอเตอร์ไซด์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

ที่สวมถุงร่มเปียก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

รอกเบ็ดไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

ตู้เย็นเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเดินแบบปรับระดับได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

จังหวัดระนอง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือเก็บเกี่ยวพริกแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เรือรักน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยโทรศัพท์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าใส่ประคบร้อนเย็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

ปั๊มออกซิเจนสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยไม่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

สเปย์ดับกลิ่นรองเท้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
77 page(s) 921 record(s)