select p.category, c.cat_name from inv_project p, inv_category c where p.category=c.id and p.year_id=9 group by p.category order by c.cat_name ASC

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
175 page(s) 2094 record(s)
view detail

อุปกรณ์มัดอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่สูง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ฝาปิดโอ่งน้ำป้องกันแมลง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเข้าขอบพื้นลามิเนต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เปิดและขูดหน้าเห็ดV.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าเขียนแบบขนาดพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เช็คขั้วหลอดไฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดฝึกทักษะสเต็ปเท้า กีฬาแบดมินตัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กดไม้ไผ่บนผิวน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงพูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
175 page(s) 2094 record(s)