รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
41 page(s) 481 record(s)
view detail

อุปกรณ์ถอดถุงมือทางการแพทย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

รางวัล Honor Awards, รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF รองรับการทำงาน IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เตือนหลอดไฟเบรกรถขาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต(Walking robot for rehabilition of paralysis patients)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์บริหารข้อเข่าทูอินวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟท้ายรถขาด**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผ้าพันคอคลายเมื่อยลดอาการออฟฟิศซินโดรม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์หักแอมป์ยา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเลย

จังหวัดเลย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
41 page(s) 481 record(s)