รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
6 page(s) 72 record(s)
view detail

อุปกรณ์ช่วยประกอบลูกยางเบรกและคลัทช์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

สกอร์บอร์ดเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยปูกระเบื้อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมแสง อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศของโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

ถุงมือล็อคแฮนด์รถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

คีมจับตะปู 18x2.0mm.

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเก็บผลมะนาวแบบพอเพียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธุ์พืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

ไม้บรรทัดวัดนำเจาะ งานไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

Smart Farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

กระถางพักฟื้น V2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

ราวตากผ้าสามฤดู โมเดลบาร์โหน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
6 page(s) 72 record(s)