รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
84 page(s) 1005 record(s)
view detail

รถขุดเจาะระบบไฮดรอลิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเป่าเศษอาหารนก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยทำหมูทุบ/หมูแผ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

แท่นจับชิ้นงานด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับไฟเบอร์ตัดเหล็กV.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ขึ้นรูปทองม้วน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกะเทาะผิวมะกรูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ชุดตู้อบ 2 พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดท่อเหล็กชิ้นงานเชื่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

พ่วงข้างไฟฟ้า ตัดหญ้า พลังงานหารสอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแยกเม็ดกระเจี๊ยบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นทำความสะอาดผิวเส้นจราจร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
84 page(s) 1005 record(s)