รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
57 page(s) 674 record(s)
view detail

ตู้ตรวจการลาดตระเวนแจ้งเตือนผ่านLINE

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบบันทึกเวลาเรียนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 (ARFS18.1)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

กล่องอัจฉริยะ (Smart Boxes)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรดน้ำต้นไม้ด้วย Kidbright

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

ตู้รับพัสดุ ป้องกัน โควิด-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมเครื่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

การสร้างและพัฒนาเครื่องพ่นน้ำกำจัดฝุ่น PM 2.5 สั่งการผ่านระบบออนไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ตู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนผ่าน line

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงออนไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องซักผ้าชำระเงินผ่าน QC CODE

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

Safety Home

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารกุ้งควบคุมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
57 page(s) 674 record(s)