รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
22 page(s) 253 record(s)
view detail

ระบบรดน้ำใส่ปุ๋ยโรงเห็ดอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

Mini smart farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

sakonnakhon mini smart farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรดน้ำพืชผักควบคุมทางไกลด้วยระบบWIFI

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นยาควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มเลี้ยงปูนาอัจฉริยะ Smart Crab Farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมโรงเรือนไก่แบบปิดอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มเลี้ยงปูนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มเลี้ยงเห็ดหลินจือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมเกษตรอัจฉริยะ 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

กล่องควบคุมการรดน้ำต้นไม้ (Mini Water The Plants)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

ระบบมินิสมาร์ทฟาร์มตู้โรงเห็ด**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
22 page(s) 253 record(s)