รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
63 page(s) 754 record(s)
view detail

นิเวศน์ตาลปัตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแขวนวิจิตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เสน่ห์ผ้าทอไทยวน "เป๋าตุง"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

โคมคราม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

ลายเส้นหัตถศิลป์ถิ่นสาเกตุนคร (Saket Nakhon Handicraft Lines)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

กระเช้ามารีวิจิตรประดิษฐ์จากแป้งห้าวหอมมะลิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ต้นไม้มงคลจากเม็ดมะกล่ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

คันฉ่องส่องพักตร์ปิ่นปักเกศา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

พุ่มกนก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

จานรองแก้วเรซิ่นตกแต่งดอกบัว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์ถิ่นโพธิ์ทอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ประยุกต์ศิลป์ถิ่นบ้านเรา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
63 page(s) 754 record(s)