รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
2619 page(s) 31420 record(s)
view detail

อุปกรณ์เสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกายภาพบําบัดข้อเข่าแบบท่านั่งกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจัดการระบบเลี้ยงปลาอัตโนมัติ (Automatic Fish Feeding System)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาแอปพลิเคชันการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ระบบบริหารจัดการโครงการ และประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายในสถานศึกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ตัดสานงานกระป๋อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าชนเผ่าร่วมสมัย Contemporary Tribes Bag

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

อาชีวศึกษาแม่สาย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

สลักสบู่วิจิตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชาสมุนไพรเลือดมังกร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

น้ำพริกปลาดุกสมุนไพรใบย่านาง(Grilled Catfish Chili Paste With Bamboo Grass)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

อาชีวศึกษาแม่สาย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

น้ำจิ้มซอสสับปะรดทูอินวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เตาประกอบอาหารประหยัด พลังงาน 2 อิน 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
2619 page(s) 31420 record(s)