รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
view detail

เครื่องหั่นเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นยารักษาหน้ายาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างและอัดจาระบีลูกปืนล้อรถบรรทุกแบบกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะปฏิบัติงานปรับองศา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปาดครีมเค้ก (Cake Cream Spreader Equipment)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำอาหารปลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยขัดพลอยหลังเบี้ยทรงกลม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผ่าไม้แบบไฮดรอลิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นหนังหมู

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้าและพรวนดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือกดลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกหลัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS