รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
view detail

ระบบงานร้านขายสินค้าแฮนด์เมด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นการเลี้ยงไส้เดือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

การผลิตสื่อสามมิติแบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

แอพพลิเคชั่น ECA ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ระบบเปิด ปิดไฟฟ้า ผ่านอินเตอร์เน็ต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ติดตามการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านระบบคราวน์ "SICC EMON V2"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งเตือนการสตาร์ทรถยนต์ผ่าน Line

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องค้นหาสัญญาณทีวีดาวเทียมไทยคมอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

ระบบศูนย์ (Fix it Center PPC)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

ระบบสารสนเทศข้อมูลสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมขายสินค้าร้านโชว์ห่วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ระบบร้าน Case Story อุปกรณ์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS