รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

ขนมโก๋อ่อนลืมผัว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

รถขุดเจาะระบบไฮดรอลิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

ระบบสมาร์ทฟอร์มปลากัดแฟนซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเป่าเศษอาหารนก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยทำหมูทุบ/หมูแผ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งเตือนพิกัด GPS เมื่อรถตกน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้า HYBRID

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

น้ำพริกตาแดงผงกึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

ผักแผ่นเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบเขียวและแป้งกล้วยน้ำว้า (Healthy crispy sheet vegetables from okra and banana flour)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

ระบบเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน-นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ( Online Activity Checking System )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS