รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

อุปกรณ์ช่วยถอดถุงมือยาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ไดนาโมโซลาร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าทั่วไป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

น้ำยาถูพื้นจากเปลือกสับปะรด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

โคลนมาส์กหน้าสาหร่ายเตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบรดน้ำใส่ปุ๋ยโรงเห็ดอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

Mini smart farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

แยมบุปผา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ผักหวานนมสด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบบันทึกเวลาเรียนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 (ARFS18.1)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

กล่องอัจฉริยะ (Smart Boxes)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแขวนวิจิตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS