รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว
view detail

DEACO (แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการสื่อสาร)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

รางวัล Honor Awards, รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับออฟฟิต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะตาบอดสี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

นวัตกรรมการสร้างเกมด้วยเว็บไซต์ Thunkable

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ระบบฐานข้อมูลนฤมิตทันตคลินิก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Learning Experience 3D Glasses

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ Online Computer Repair Notification System

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สื่อการเรียนรู้การคัดแยกขยะในรูปแบบเกม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบสารสนเทศเทศการจัดการข้อมูล จิตอาสา บริการชุมชน “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำดีเพื่อแผ่นดิน”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เทคโนโลยีการแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแบบความจริงเสริม (RTC Business Computer Introduction : AR Technology)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แขนกลจำลองในงานอุตสาหกรรม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Mini CNC เขียนแผงวงจร PCB

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS