รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

จานดาวเทียมย่างพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์พัดลมคอยร้อนเครื่องปรับอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

ตู้สำรองไฟฉุกเฉินจากพลังงานแสงอาทิตย์ Ver.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

จังหวัดเพชรบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้าพลังงานทางเลือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

Energy Box from solar cells

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

ชุดพลังงานฟรี Ver.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ชุดนอนนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

จังหวัดนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

ชุดจำลองเครื่องป้องกันปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ลูกบอลน้ำกินได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสำรองไฟฟ้าเคลื่อนที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS