รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

จักรยานเทคโนโลยีสูงสำหรับคนพิการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้าพลังงานทางเลือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

กล่องพลังงานเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดักจับยุงประหยัดพลังงาน (Solar Cell Mosquito Trap)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

เตาย่างอเนกประสงค์พลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์แบบปรับทิศทาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

กังหันน้ำพลังงานโซล่าเซลล์ เวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ชุดพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

Energy Box from solar cells

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

กระป๋องช่วยชาร์จสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารปลา Solar Energy

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS