รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
view detail

กล่องวัดไฟแสดงเป็นกราฟแบบออนไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ระบบส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์มักอาชีวะด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

บัญชีครัวเรือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านเขาวังชิง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ อันดับ 5

MORE DETAILS
view detail

แอพพลิเคชั่นแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยไมโครคอนโทลเลอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดกรอง Covid-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

เว็บไซต์ขายชุดเครื่องนอนจากนุ่น 100%

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เว็บไซต์ขายธูปหอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แอพพลิเคชั่น อิเล็ก อีควิบป์เมนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารปลาแบบอัติโนมัติโดยพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต Mikrotik API

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS