รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
view detail

เลเซอร์วัดระยะกันชน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 แจ้งเตือนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

ไฟประดับแอลอีดี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบปลดล็อคประตูด้วยการสแกนใบหน้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องซักผ้าชำระเงินผ่าน QC CODE

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เกมส์เสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขึ้นเส้นใยฝ้ายระบบเคลือบกาวร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แจ้งเตือนผู้ป่วยติดเตียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องนับจำนวนผู้เข้าใช้งานห้องแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Machine for Count People Enter and Leave the room Notify on LINE Application)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขายปากกาอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

จับเวลาพาเพลิน(Ready Go V.2 ) เวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

สื่อมัลติมีเดีย “แนะนำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS