รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
view detail

เครื่องพ่นละอองน้ำพื้นรองเท้าเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฆ่าไวรัสในอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบขจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าเก็บยาและเวชภัณฑ์รักษาอุณหภูมิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิค - 19 พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและแสดงผลค่าด้วยLED

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

รองชนะเลิศ อันดับ 5

MORE DETAILS
view detail

ตรวจเช็คเว้นระยะล้างโควิด-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อสมุนไพรแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ส่งยา-อาหารผู้ป่วยไวรัส Covid-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS