รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
view detail

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิไข้เพื่อชุมชน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

ไม้เท้าตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติพลังงานสะอาด (Automatic alcohol gel Clean energy)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

ชุดเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

หมวกเชฟอนามัย ป้องกันไวรัส (Chef hat for Virus protection)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ทางลาดวีลแชร์อเนกประสงค์พับได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เจลแอลกอฮฮล์อโลเวร่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ส่งยาผู้ป่วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ (physician assistant robot)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบหน้ากากผ้าด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต DTEC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

หน้ากากป้องกันโควิค - 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดอุณหภมูิพร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS