รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

เก้าอี้พับอเนกประสงค์จากอวนประมง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ อันดับ 5

MORE DETAILS
view detail

ประติมากรรมมังกรเทพมหาโชค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

Mini Box

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

จังหวัดนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์เครื่องไทยจากแป้งดินเปลือกไข่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

กรงหัวจุก O’CLOCK

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ที่ใส่แก้วน้ำจากไม้คลุ้ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ชุดแก้วน้ำรักษ์โลกจากไม้ไผ่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

จังหวัดนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

พวงมาลัยริบบิ้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์ ถิ่นปทุม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

รูปแฝกของพ่อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์จากป้ายไวนิล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

บุหงาพัดหอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

รองชนะเลิศ อันดับ 5

MORE DETAILS