รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

กะลา ทอแสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับศิราภรณ์จากเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

สืบสานวัฒนธรรมอีสาน (ชักใย ถักทอ ต่อสาน ตำนานตุงใยแมงมุม)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

สืบศิลป์ถิ่นสอพอง( Monkey time)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้จากใบยาง (Flower from Rubber leaves)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ลายเส้นหัตถศิลป์ถิ่นสาเกตุนคร (Saket Nakhon Handicraft Lines)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

กระเช้ามาลีศิราภรณ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ชุดเครื่องประดับถมนคราร่วมสมัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ก้านตองโคมไฟประดิษฐ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ที่ระลึกมหาราช Memorial of the Great

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

อินทรมณี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS