รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
view detail

เตาปิ้งย่างไทยเเลนด์ 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแยกกากข้าวตอก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องร่อนถ่าน v2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์อัดกลีบดอกไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์หยอดเมล็ดถั่วเหลือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เฉือนเข้ามุมท่อด้วยระบบไฮดรอลิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั่นเมล็ดข้าวโพดขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสีเมล็ดกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปอกผิวมะกรูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดแท่งกระยาสารท Kneading Machine

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องป่นเปลือกส้มโอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS