รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

สังข์ศิลป์ถิ่นอันดา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดโต๊ะหอยเชลล์อันดามัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟกะลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สืบสานงานศิลป์ถิ่นประมงด้วยเบญจรงค์จากเปลือกหอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้จากเกล็ดปลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

กระดาษสาจากฟางข้าวก่อเกิดผลิตภัณฑ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เทพแห่งความสำเร็จ The God of Light

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เรือนไทยไม้คุ้ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

พานผ้าไหมปทุมพุทธบูชา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์จากขนมปังและดินสอพอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

ฉากกั้นห้องจากกล่องเครื่องดื่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

คันฉ่องมณี V.2 Amazing Mirrors Version 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS