รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
view detail

รถเข็นกายภาพบำบัดสำหรับเด็กสมองพิการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฝึกเดินสำหรับเด็กสมองพิการ(Walking device for cerebral palsy children)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกั้นทางรถไฟตรวจจับแรงสั่นสะเทือน (Railroad crossing)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แจ้งเตือนเรือเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุขาหัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

รถสระผมพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดเก้าอี้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร herbal sauna box

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือช่วยบำบัดข้อเข่า (สำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกดจุดฝ่าเท้าผสมผสานการใช้ยารักษาโรคเบาหวาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หมวกกันน็อคสะอาดด้วยโอโซน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS